میلاد رشیدی حمید

آشپزی پنجاب و گوا(Goa&Punjab Culinery)

تفاوت در سبک های آشپزی در دنیا متاثر از عوامل گوناگونی مانند منطقه جغرافیایی تاریخ باور ها اداب و رسوم و مواد و متریال در دسترس میباشد پس برای شناخت غذای هر منطقه باید روی این عوامل نیز تحقیق صورت بگیرد.برای شروع کار و شناخت بهتر این دو نوع سبک من اول به معرفی منطقه جغرافیایی تاریخ منطقه باورها اداب و رسوم و مواد هر منطقه از گوا و پنجاب می پردازم.زیرا بدون وجود شناخت و اظلاعات کافی از مواردی که در بالا گفته شد کاری بیهوده و دور از اصول تحقیق است. ... ادامه مطلب