سس بادام زمینی

سس کره بادام زمینی (Peanut Sauce)

بله دیگه تکرار مکررات میشه اما خدمتتون عرض کنم که این سس هم سس سرد و نیاز به یک مخلوط کن هست که مواد رو کامل با هم مخلوط کنید و تمام.از اونجا که این سایت از اهمیت بالایی برای من برخوردار است این نکته را هم بگم که من برای بافت بهتر یک بسته بادام زمینی نمکی هم به سس اضافه میکردم ... ادامه مطلب