رول لوشف

رول لوشف چیست ؟ (Roll LecheF)

نیر پارمزان،نمک،فلفل و تخم مرغ ها را در ظرفی ریخته و خوب هم میزنیمروغن را در تابه نچست ریخته و مقداری که گرم شد مواد را درون تابه ریخته و منتظر میشویم تا یک رویه تخم مرغ بپزد ... ادامه مطلب