سس سالاد لوشف

سس سالاد خوشمزه لوشف

برای درست کردن سس مایونز به پست مربوط به درست کردن سس مایونز بروید و بعد از اینکه سس مایونز را درست کردید و برای مدتی در یخچال قرار دادید تا سفت بشود حال شروع بع مخلوط کردن همه ی مواد کنید ... ادامه مطلب