سس فلفل دلمه ای لوشف

سس فلفل دلمه ای در سایت لوشف

البته من امروز با فلفل دلمه ای قرمز این غذا رو درست کردم اما شما می توانید با انواع دیگر فلفل دلمه ای این سس را اماده کنید اما پیشنهاد میکنم دست نگهدارید چون دستورات خوشمزه ی دیگری هم در راه است که می توانید از آنها برای رنگ های دیگر فلفل دلمه ای استفاده کنید. ... ادامه مطلب