تکنیک CHIFFONADE

تکنیک CHIFFONADE در آشپزی فرانسوی چیست؟

حالا چاقو سر آشپز را به صورت عمود بر رول سبزیجات گرفته و برش های نواری یکسانی میزنیم.این عمل را تا تمام شدن رول انجام میدهیم و از زیبایی کار لذت میبریم. این تکنیک برش را حتما انجام دهید و تمرین کنید و در غذاها و سالادهای خود استفاده کنید. ... ادامه مطلب