کدوی سوخاری

طرز تهیه کدوی سوخاری

یکی از غذاهای ساده و خوشمزه ای که خیلی سریع می توان به مقدار زیاد درست کرد که هم خوشمزه و همه پسند باشد هم درست کردن آن زحمت کمتری داشته باشد کدوی سوخاری است.من که واقعا لذت میبرم امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. ... ادامه مطلب